Rozstrzyganie sprawy spornych

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie informują, że organem regulacyjnym względem Przedsiębiorstwa jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin. 
 
Organ regulacyjny rozstrzyga sprawy sporne, o których mowa w art. 27e ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a mianowicie – „w sprawach spornych dotyczących”:
1) odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
2) odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci. 
 
Wytworzył:
Radca Prawny
(2019-05-09)
Udostępnił:
Płatek Bartosz
(2019-05-09 10:43:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Nieckarz Monika
(2021-11-05 08:44:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki