Majątek Spółki

 Wartość księgowa netto majątku ogółem MWiK Sp. z o.o w Koszalinie (w zł)

 

Wartość netto na dzień
31.12.2022 r.

I. AKTYWA TRWAŁE

221 395 497,56

II. AKTYWA OBROTOWE

39 520 362,50

III. RAZEM MAJĄTEK

260 915 860,06

 

Wytworzył:
Mariola Rosół
(2023-09-13)
Udostępnił:
Kamiński Jarosław
(2004-05-18 14:37:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Nieckarz Monika
(2023-09-13 09:30:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki