Organy Spółki

 

 1  Zgromadzenie Wspólników  
  Funkcję zgromadzenia sprawuje   Prezydent Miasta Koszalina
 2 Rada Nadzorcza  
  Przewodniczący  Marek Fligiel
  Członek  Agnieszka Orczyńska
  Członek  Tomasz Sęk
  Członek  Małgorzata Burian
 3 Zarząd oraz osoby uprawnione
do reprezentowania Spółki
 
  Prezes
Zarządu
 Piotr Kroll
  Prokurent
 
 Roman Pieślak
  Prokurent
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych, Główny Księgowy

 Maria Klimkowska

 

Wytworzył:
Agnieszka Gromadzka-Sęk
(2020-07-01)
Udostępnił:
Płatek Bartosz
(2015-07-31 09:53:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Nieckarz Monika
(2024-02-15 14:19:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki