☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie

Sobota 04.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie (mwik.koszalin.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 308241
2 Organy Spółki 34954
3 Ogłoszenia przetargów 26976
4 Formularze wniosków do pobrania 14785
5 Organizacja Spółki 10341
6 Badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody, badanie ścieków i osadów ściekowych 7696
7 Cennik usług dodatkowych 7120
8 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 7085
9 Ogłoszenie o naborze pracowników 7004
10 Schemat organizacyjny MWiK 6962
11 Komunikat o jakości wody 6678
12 Dni i godziny pracy 6621
13 Informacja o naborze 6131
14 Usuwanie awarii 6091
15 Uchwały i zarządzenia w sprawie opłat za wody opadowe i roztopowe 6065
16 Struktura własnościowa 5800
17 Przedmiot działalności i kompetencje 5535
18 Status prawny 5226
19 Cenniki 5183
20 Umowa Spółki 4985
21 Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 4701
22 Przedmiot działalności 4381
23 Majątek, mienie i wyposażenie 4294
24 Instrukcja korzystania z BIP 4136
25 Dostęp do Informacji Publicznej 3931
26 Rejestry 3820
27 Kontrole 3716
28 Zawieranie umów 3574
29 Zasady udostępniania danych 3460
30 Regulamin Organizacyjny Spółki 3150
31 Wydawanie warunków technicznych 3013
32 14 - Zlecenie badania wody 3003
33 02 - Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do komunalnych sieci wod. - kan. i kanalizacji deszczowej - dom jednorodzinny 2954
34 04 - wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 2894
35 Regulamin dostarczania wody i odbioru ścieków 2639
36 Uzgodnienie dokumentacji technicznej 2461
37 Usuwanie awarii sieci wodociągowej 2360
38 Zgłoszenie wodomierza do ekspertyzy 2304
39 Kompetencje wg aktów prawnych 2285
40 Odbiory przyłączy wod. - kan. 2160
41 Ogólne warunki umowy o odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 2155
42 01 - Wniosek o wydanie opinii w sprawie możliwości przyłączenia do komunalnych sieci wod.-kan. i kanalizacji deszczowej 2150
43 Podłączenia do sieci 2108
44 Przyłączenie do sieci-wykonanie nawiertu 2080
45 10 - Oświadczenie o tytule prawnym do nieruchomości 2077
46 Deklaracja dostępności BIP 2060
47 Ogólne warunki umowy o odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 2034
48 Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej 1912
49 Polityka Prywatności 1798
50 Wyjaśnianie reklamacji 1761
 
liczba odwiedzin: 308241