☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie

Niedziela 03.03.2024

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie (mwik.koszalin.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 311819
2 Organy Spółki 35229
3 Ogłoszenia przetargów 27145
4 Formularze wniosków do pobrania 16939
5 Organizacja Spółki 10599
6 Ogłoszenie o naborze pracowników 8194
7 Badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody, badanie ścieków i osadów ściekowych 8018
8 Cennik usług dodatkowych 7769
9 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 7241
10 Informacja o naborze 7191
11 Komunikat o jakości wody 7118
12 Schemat organizacyjny MWiK 7035
13 Dni i godziny pracy 6793
14 Usuwanie awarii 6638
15 Uchwały i zarządzenia w sprawie opłat za wody opadowe i roztopowe 6420
16 Struktura własnościowa 5945
17 Cenniki 5707
18 Przedmiot działalności i kompetencje 5670
19 Status prawny 5357
20 Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 5292
21 Umowa Spółki 5050
22 Przedmiot działalności 4496
23 Majątek, mienie i wyposażenie 4403
24 Instrukcja korzystania z BIP 4251
25 Dostęp do Informacji Publicznej 4050
26 Zawieranie umów 4029
27 Rejestry 3923
28 Kontrole 3805
29 Zasady udostępniania danych 3549
30 04 - wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 3458
31 14 - Zlecenie badania wody 3368
32 02 - Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do komunalnych sieci wod. - kan. i kanalizacji deszczowej - dom jednorodzinny 3255
33 Regulamin Organizacyjny Spółki 3215
34 Wydawanie warunków technicznych 3091
35 Regulamin dostarczania wody i odbioru ścieków 2958
36 Usuwanie awarii sieci wodociągowej 2662
37 Uzgodnienie dokumentacji technicznej 2539
38 10 - Oświadczenie o tytule prawnym do nieruchomości 2529
39 Zgłoszenie wodomierza do ekspertyzy 2395
40 Kompetencje wg aktów prawnych 2357
41 01 - Wniosek o wydanie opinii w sprawie możliwości przyłączenia do komunalnych sieci wod.-kan. i kanalizacji deszczowej 2312
42 Ogólne warunki umowy o odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 2300
43 Odbiory przyłączy wod. - kan. 2236
44 Ogólne warunki umowy o odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 2234
45 Podłączenia do sieci 2194
46 Deklaracja dostępności BIP 2182
47 Przyłączenie do sieci-wykonanie nawiertu 2147
48 Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej 2053
49 Polityka Prywatności 1890
50 Wyjaśnianie reklamacji 1830
 
liczba odwiedzin: 311819